Hjem

Din rådgiver til bedre Livskvalitet

Fosen Livskvalitet

Din rådgiver til bedre Livskvalitet

 

Hva kan du selv gjøre med din helse?

Vet du at de fleste cellene i kroppen er skiftet ut etter 7-10 år?

Og etter 30 år er selv hjernecellene skiftet ut.


God mikrosirkulasjon er selve grunnlaget for god helse. Hva som sirkulerer har også stor betydning for hvordan de nye cellene blir i årene fremover, og forklarer hvorfor de er som de er i dag.


                                        Våre råd!

                                        Din helse!


HØY KVALITET

Utprøvde produkter gir deg stor trygghet.

Sett de på prøve, det har vi gjort.

Tarmfunksjon

Microbiom

Blodsirkulasjon

Microsirkulasjon

Oljer:

Omega 3

CBD


Om Fosen Livskvalitet


Vår kunnskap er basert på en helhetlig tenkning.

Kroppen henger sammen, så man kan ikke se på kropsdeler hver for seg. Kroppen er en smart levende organisme og ikke en maskin.


Fosen Livskvalitet støtter og deltar i flere organisasjoner. Dette er igjen med på å gi oss en bred kunnskapsbase fra flere kilder og synsvinkler. Vi håndplukker også våre produkter fra flere produsenter for å sette sammen løsninger som kan endre din Livskvalitet. Fokuset vårt er på renhet og potente virkestoffer til det beste for deg.


Tilskudd er bare hjelpemidler, som kan kompensere eller forsterke vårt kosthold. Det vi alltid bør ha i bakhode er:

-Hva vi spiser.

-Tar kroppen opp næringstoffene.

-Sikre sirkulasjon ut til alle cellene.

-Beskytte oss mot forurensende stoffer.Deler av vårt overskudd er med på å støtter andre organisasjoner med samme mål.

- The Evolution of Medicin

 

- The Trouth About Cancer

 

- Exream Health Academy 

 

- Dokumentaren "Fri fra Kreft"

 

- Bruk av Oksidanter i terapi


-Tunsberg Medisinske Skole


-Bemer Terapi


-Dr. Coimbra protocol


-Magasinet Vitenskap Og Fornuft


-Kostreform


-Green Flower


 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved